Läsecirklar


Delta kostnadsfritt i en läsecirkel för att diskutera boken “Bergets döttrar”. Anmälan till ABF: 026-27 09 15.

Du kan också anmäla ditt intresse att själv hålla i en läsecirkel.