Bokpratarna - del två

I Bokpratarnas andra program behandlades sidorna 121-227. Samtalet kom mycket att handla om kvinnligt och manligt. Panelen resonerade kring synen på föräldraskapet och hur barn, att döma av romanen, inte var efterlängtade. Männen gav “skulden” till kvinnorna och kände sig frihetsberövade trots att det var ( och är ) kvinnorna som bar på barnet fram till födseln och därefter hade stort ansvar för fostran. 
Samtalet kretsade också kring hur bilden av mannen framställs i boken. Jan Sjölund hade gjort en lista på de män som förekommer i romanen och kommit fram till att det allra flesta hade ett s.k “svinaktigt” betende. 


Hur ser du som läser romanen "Bergets döttrar” på skildringen av kvinnor och män? Tror du ( eller vet, du var kanske med ) att relationerna mellan kvinnor och män såg ut som Anna Jörgensdotter skildrar? Och om så, är det just de samhälleliga strukturerna som skapar förutsättningarna för hur vi beter oss? Och är det dessa strukturer som Anna Jörgensdotter skildrar för oss så att vi ska kunna jämföra med hur det ser ut idag?  Panelen sätter just gärna handlingen i romanens 40-tal i jämförelse med dagens samhälle. Vilka skillnader finns? Eller är det så att mycket av relationen man och är kvinna rätt likt, fast det tagit sig andra uttryck? 


En annat samtalsämne var karaktären Irma. Irma är feminist och kommunist, en person som vill förändra. Om henne hade panelen olika åsikter. Jan Sjölund har svårt att säga huruvida en person som Irma kan ha funnits i verkliga livet men menar att syftet med Irma är att vara romanens hjälte och den som sprider ljus och upplysning i romanen. Camilla Norin tycker inte att Irma känns trovärdig. Hon har svårt att tro att de kunde finnas sådana frispråkiga kvinnor på 40-talet. Aase Berg är benägen att hålla med i trovärdighetsfrågan, men tänker att det kanske ändå fanns sådana kvinnor men att de strukits i historieskrivningen. Kan det vara så? Att den starka kvinnan alltid funnits i alla tider, men att hennes historia sällan eller aldrig nedtecknats? 


Du är varmt välkommen att, utifrån dessa frågeställningar eller dina egna, samtala om boken här på bloggen.  Lyssna: 17.00 - 17.30 onsdag 09 nov 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar